YETKİ BELGESİYetki Belgesi Adı: Portföy Yöneticiliği Faaliyeti Yetki Belgesi

Yetki Belgesinin Tarihi: 22.08.2019

Yetki Belgesi Numarası: GGSPYŞ / PY.6 / 1057

Yetki Belgesi (Pdf): İndirmek için tıklayınız