ŞİRKET PROFİLİŞirketi Tanıtıcı Bilgiler

Şirketin Unvanı: Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Kuruluş Tarihi:  10 Mayıs 2019
Sermayesi: 5.000.000 TL (Şirketin sermayesinin tamamı ödenmiştir.)
Ortaklık Yapısı: Şirketin ortaklık paylarının %100'ü Kızılay Yatırım Holding A.Ş.'ne aittir.
İnternet Adresi: www.kizilayportfoy.com.tr

Açıklama:

Türk Kızılay Derneği 1868 yılında kurulmuş olup amacı, her nerede görülür ise, hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Türk Kızılay'ı ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.

Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir.

Türk Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Türk Kızılay Derneği'nin sahibi olduğu Kızılay Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 bir iştiraki olarak 10 Mayıs 2019 tarihinde kurulmuştur.