İŞ ve ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZHizmet Konusu: Risk Yönetimi Hizmeti
Hizmet Alınan Firma: RiskTürk - Risk Yazılım Teknolojileri Danışmanlık Eğitim Tic. Ltd. Şti.
Açıklama: Şirketimizin kurucusu olduğu fonların risk yönetimine ilişkin hizmet, RiskTürk firması tarafından sağlanmaktadır. Bu kapsamda fonların piyasa, likidite, finansman, yoğunlaşma ve karşı taraf riski ölçümleri ile stres testleri, senaryo analizleri ve geriye dönük test hesaplamaları ilgili firma yetkililerince gerçekleştirilmekte ve Şirketimiz birimlerine ve Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır.
Hizmet Konusu: Bağımsız Denetim Hizmeti
Hizmet Alınan Firma: Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Açıklama: SPK'nın Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketimizin ara dönem ve yıl sonu bağımsız denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla Yeditepe firması ile sözleşme imzalanmıştır. Düzenlenecek rapor Şirket Yönetim Kuruluna sunulacak ve Şirketimizce kamuya açıklanacaktır.
Hizmet Konusu: Bireysel Portföy Saklama Hizmeti
Hizmet Alınan Firma: Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Açıklama: Şirketimizin bireysel portföy yönetimi kapsamındaki müşterilerine ait portföylerin saklanması amacıyla Türkiye Halk Bankası ile sözleşme imzalanmıştır. Saklama kuruluşu müşteri portföylerindeki varlıkların mülkiyetini, aidiyeti açıkça belli olacak şekilde kayıt etmekte ve izlemektedir.
Açıklama: Fon Portföylerinin Saklama Hizmeti
Hizmet Alınan Firma: Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Açıklama: Gayrımenkul ve Girişim Sermayesi Fonlarına ait portföylerin saklanması amacıyla Takasbank ile sözleşme imzalanmıştır. Takasbank fon portföylerindeki varlıkları, günlük değerlemelerini de gerçekleştirerek kayıt etmekte ve izlemektedir.
Hizmet Konusu: Hukuki Danışmanlık
Hizmet Alınan Firma:  KILINÇ HUKUK VE DANIŞMANLIK- Av. Levent Lezgin KILINÇ
Açıklama: Kılınç Hukuk Bürosunun verdiği hizmetlerin başında enerji hukuku ve ticaret hukuku ile buna bağlı olarak şirketler hukuku, şirket birleşmeleri ve satın alımları ile menkul kıymetler hukuku gelmektedir. Şirketimiz,  faaliyet konuları ile ilgili olarak talep edeceği, Sermaye Piyasaları Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Şirketler ve Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku kapsamında hukuki görüş ve/veya hukuki destek ile şirketin faaliyetleri ile ilgili konular hakkında ve üçüncü kişilerle imzalayacağı sözleşmelerdeki hukuki süreçleri büro vasıtasıyla takip edecek ve gerektiğinde söz konusu sözleşmeler hakkında hukuki raporlar alacaktır.
Hizmet Konusu: Katılım/ Faizsiz Finans Danışmanlığı
Hizmet Alınan Firma: İSFA – İslami Finans Danışmanlık
Açıklama: Kurucusu olduğumuz fonların katılım/ faizsiz finans ilkelerine uyumlu olup olmadığı hususunda islami finans danışmanlığı hizmeti alınmaktadır.